رفتن به محتوای اصلی

بیمه‌ شخص ثالث که شامل  وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ می گردد در تاریخ بیست‌ و نهم‌ دیماه ‌ 1347 شمسی به‌ تصویب ‌رسید تا مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گزار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ را که در نتیجه‌ حوادث‌ ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌ موتوری ایجاد می گردد ، مورد بیمه‌ قرار دهد. 

خطرات‌ مورد تعهد :

بیمه شخص ثالثدر بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است :

 • تصادف ، سقوط ، آتش‌سوزی یا انفجار خورو بیمه‌ شده 
 • خسارتهایی كه از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود 
 • پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارزش دیه نقص عضو موقت كه توسط قاضی تعیین می‌شود 
 • جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی 
 • جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث 

پوشش تكمیلی : 

پوشش بیمه حوادث سرنشین برای جبران خسارتهای جانی وارد به رانندگان خودرو تنظیم گردیده است

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است :

 • خسارت‌های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر (فورس ماژور) از قبیل: جنگ، سیل، زلزله
 • خسارت های وارده به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه
 • خسارت های وارده به بیمه‌گزار یا کالاها، اموال، اجناس، ساختمانها و وسایل نقلیه تحت مالکیت یا تصرف بیمه‌گذار
 • خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
 • خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتیویته
 • خسارت‌های وارد به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه
 • خسارت‌های ناشی از محكومیت جزایی و پرداخت جرایم
 • خسارت‌های ناشی از حوادثی كه در خارج از كشور اتفاق می‌افتد مگر اینكه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد

مخفی

رمز عبورم را فراموش کرده ام

مخفی

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا شماره موبایلتان را در زیر وارد کنید.

برگشت به ورود

بستن
برگشت به بالا