رفتن به محتوای اصلی
{{carName.title}}
{{carModel.title}}
{{carAge.product_year}}
{{Discount.title}}
{{carDamage.title}}
{{carApplication.title}}
{{carCredit_.title}}
الفبا قیمت (کاهشی) قیمت (افزایشی) سطح توانگری رتبه رضایت مشتریان مراکز پرداخت خسارت مدت زمان پاسخگویی به شکایات
{{carFinancialCover.value_num | number}} تومان
مقایسه
Washed Out
{{periodPrice.price | number}} تومان
{{periodPrice.title}}
{{periodPrice.title}} - {{periodPrice.price | number}}
جریمه دیرکرد: {{company.late_penalty | number}} تومان
مبلغ تخفیف بیمه:
سطح توان مالی: {{company.power}}
رضایت از مبلغ پرداختی: {{company.satisfaction}}
تعداد شعب: {{company.people}}
مدت زمان پاسخگویی به شکایات: {{company.responsiveness}} روز
برگشت به بالا