بیمه نامه سازه های تکمیل شده (CECR) خسارت‌های وارد به انواع سازه‌های احداث شده را در زمان بهره‌برداری از قبیل ساختمان‌ها، برج‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، كانال‌های آبیاری ، پل‌ها ، تونل‌ها ، سدها ، موج‌شكن و اسكله ،‌ خطوط لوله آب ، نفت ، گاز ، فاضلاب و نیز انبارها و معادن تحت پوشش قرار می‌دهد.

كلیه پیمانكاران سازه های ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان ، همواره بدنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و غیره پوشش دهد.

سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:

جاده ها ، باندهای فرودگاهی ، پلها ، تونلها ، سدها ، کانالها ، بندرگاهها ، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب ، شبکه ها و سیستم های فاضلاب

 نکته قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه های یاد شده این بیمه نامه نباید جانشین و یا رقیب بیمه آتش سوزی تلقی گردد.

این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد.

خطرهای تحت پوشش عبارتند از :


 تصادم وسایط نقلیه زمینی ، آبی ، هوایی و یا سقوط اجسام ، زمین لرزه ، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان ، سیل یا طغیان آب ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین ، یخبندان ، یخ و برف ، خرابکاری عمدی ، آتش سوزی ، صاعقه و انفجار

تمام موضوعات بیمه‌ای كه در زمان احداث میتوانستند تحت پوشش بیمه CAR قرار گیرند در زمان بهره‌برداری میتوانند تحت پوشش بیمه نامه سازه های تکمیل شده (CECR) قرار داده شوند.

این بیمه از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارات فیزیكی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی كه نیاز به تعمیر یا تعویض داشته و دراثر عوامل و حوادثی كه در بیمه‌نامه نامبرده شده خسارت ببیند را تحت پوشش قرار میدهد .

مدت بیمه : حداكثر یكسال میباشد كه میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد

سرمایه مورد بیمه :

  1. ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمركی و هزینه حمل درصورت وجود)

  2. برداشت ضایعات